Về chúng tôi

Houze Agent hướng đến xây dựng chuỗi giá trị dịch vụ Bất Động Sản trên nền tảng công nghệ nhằm đem đến sự phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhà môi giới và những trải nghiệm dịch vụ, công nghệ số tốt nhất cho khách hàng.

Houze Agent triển khai hoạt động ở 2 mảng chính

Houze Agent

Hoạt động môi giới mảng dự án sơ cấp

Houze Agent Plus

Hoạt động môi giới mảng bán lại và cho thuê