Hoạt động môi giới mảng dự án sơ cấp

Houze Agent xây dựng đội ngũ nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, sử dụng ứng dụng Houze Agent Pro nhằm thúc đẩy năng lực nhà môi giới và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp bền vững

Hoạt động môi giới mảng thứ cấp và cho thuê

Houze Agent Plus ra đời nhằm tối ưu những giá trị lợi thế từ môi giới địa phương kết hợp với những lợi thế tiên phong của hệ sinh thái số Houze bằng cách chuẩn hóa môi giới địa phương tham gia vào mô hình Houze Agent Plus vận hành chuẩn về quy trình, chất lượng dịch vụ và hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững.

Houze Agent Plus tham vọng đạt mốc 1,000 điểm giao dịch toàn quốc

Houze Agent Plus

Vị trí: Dự án Citisoho, Cát Lái, Quận 2

Houze Agent Plus

Hoạt động môi giới mảng bán lại và cho thuê