Về chúng tôi

Houze Agent hướng đến xây dựng chuỗi giá trị dịch vụ Bất Động Sản theo hướng công nghệ hoá nhằm đem đến sự phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhà môi giới và những trải nghiệm dịch vụ, công nghệ số tốt nhất cho khách hàng

Houze Agent triển khai hoạt động ở 2 mảng chính

Houze Agent

Hoạt động môi giới mảng dự án sơ cấp

Houze Agent Plus

Hoạt động môi giới mảng bán lại và cho thuê

Thành viên Ban lãnh đạo

Ông Phạm Lâm
Founder & Chairman

Hơn 10 năm hoạt động và am hiểu sâu sắc thị trường bất động sản, tham gia tư vấn đầu tư và phát triển nhiều dự án bất động sản lớn.

Bà Dương Nguyễn
Co- Founder & CEO

Hơn 8 năm công tác trong lĩnh vực bất động sản, hơn 3 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kinh doanh

Đội ngũ quản lý

TRẦN NHẬT LỆ
OPERATIONS MANAGER

ĐẶNG TÚ CHÂU
Sales Director